Aimée Metselaar

De 33-jarige Aimée heeft een dwarslaesie overgehouden aan een gewelddadige roofoverval. Aiméé is advocaat, maar zet zich op persoonlijke titel in voor de rechten van slachtoffers van misdrijven en hun positie in het strafproces. Daarnaast draagt ze bij aan een betere toegankelijkheid van Nederland en is ze actief voor Wings for Life, een organisatie voor onderzoek naar dwarslaesies.Heb jij een beperking en of ken jij iemand met een beperking die vrijwilligerswerk doet? Doe dan een aanvraag bij het DELA goededoelenfonds voor financiële ondersteuning. Meer info? Ga naar www.delafonds.nl