MET HET THEMA ‘ONBEPERKT!’ NODIGT HET DELA GOEDEDOELENFONDS MENSEN MET EEN BEPERKING UIT OM, ALS VRIJWILLIGER, IETS GOEDS TE DOEN VOOR EEN ANDER.

  Iedereen wil van betekenis zijn. Door iets goeds te doen voor een ander, geven we het leven meer betekenis. Door het voor mensen met een beperking mogelijk te maken om iets goeds te doen voor een ander, kunnen zij anderen verrassen met hun kracht, kwaliteiten en talenten.

WIE WORDT DE WINNAAR VAN DE GOUDEN VENUS VAN MILO?

Het DELA goededoelenfonds juicht het toe dat mensen met een beperking iets goeds doen voor een ander.
Daarom ondersteunen wij projecten die dit mogelijk maken. ‘Onbeperkt’ noemen wij dat. Gelukkig zijn er al heel veel goede voorbeelden in Nederland van mensen met een beperking die op deze manier van enorme waarde zijn voor de maatschappij. Wij willen hen graag in het zonnetje zetten.

Daarom organiseren wij dit jaar voor het eerst de verkiezing tot De Onbeperkte 100.
Bekende of minder bekende Nederlanders, allen komen zij in aanmerking voor een notering in deze lijst van inspirerende personen.

Wie zijn de 100 meest inspirerende Nederlanders met een beperking?

Stemmen kan tot en met zondag 22 mei 24.00 u.

Op vrijdag 27 mei 2016 maken wij tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Support Beurs in Utrecht de Top 10 bekend. Wie wordt de winnaar van de Gouden Venus van Milo? Onze prijs voor de persoon met een beperking die het afgelopen jaar het meest heeft betekend voor anderen en/of de samenleving, bestaat niet alleen uit een prachtig beeld maar ook uit een geldbedrag van 10.000 euro; te besteden aan een goed doel waar de winnaar persoonlijk bij betrokken is.

 

Vakjury

De vakjury bestaat uit 5 leden van de Raad van Toewijzing van het DELA goededoelenfonds.
De stemmen van de vakjury tellen voor 50% mee en kunnen daarmee doorslaggevend zijn.
Kijk bij het wedstrijdreglement voor de voorwaarden.