Wedstrijdreglement Gouden Venus van Milo 2018

 • De Gouden Venus van Milo / top 100 Onbeperkt is een initiatief van het goededoelenfonds van coöperatie DELA.
 • Van 16 april tot en met 15 mei 2018 kunnen bezoekers van de website goudenvenusvanmilo.nl 100 kandidaten nomineren.
 • Van 25 juni tot en met 9 september 2018 kan er per e-mailaccount/IP-adres 1 stem worden uitgebracht via de website www.goudenvenusvanmilo.nl
 • E-mailadressen waarvan nominaties of stemmen voor de Gouden Venus van Milo afkomstig zijn zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij het gaat om toekomstige acties van het DELA goededoelenfonds die liggen in het verlengde van de verkiezing van de Gouden Venus van Milo.
 • Het aantal behaalde stemmen behaald via de website telt voor 50 procent mee.
 • De stemmen van de vakjury tellen voor 50 procent mee.
 • De vakjury wordt gevormd door de Raad van Toewijzing van het DELA goededoelenfonds, die bestaat uit zes leden: één DELA-medewerker en vijf onafhankelijke leden.
 • Medewerkers van coöperatie DELA en alle hieraan verbonden ondernemingen en ambassadeurs van het DELA goededoelenfonds zijn uitgesloten voor een plaats in de top tien van de top 100 Onbeperkt.
 • Op 23 september 2018 worden de winnaars (1,2,3) en de top tien bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht.
 • De top tien uitslag zal na bekendmaking te lezen zijn op de website goudenvenusvanmilo.nl.
 • De media zullen, na bekendmaking, op de hoogte worden gesteld van de top drie en de top tien.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De geldprijzen voor de winnaars (10.000 euro), nummer 2 (5000 euro) en nummer 3 (2500 euro) moeten worden besteed aan een goed doel in Nederland waar hij/zij persoonlijk bij betrokken is. Het bedrag wordt rechtstreeks naar het betreffende goede doel overgemaakt.
 • De organisator (DELA goededoelenfonds / Stichting DELA fonds) kan de ongestoorde en ononderbroken werking van de website goudenvenusvanmilo.nl of de door haar geleverde of gebruikte diensten niet garanderen. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
 • De deelnemer/genomineerde is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan deze actie deel te nemen.
 • Het is de deelnemer / genomineerde toegestaan campagne te voeren en/of actief de media in te zetten om stemmen te verzamelen.
 • Een deelnemer / genomineerde die gebruik maakt van (betaalde) stemgroepen, kan door organisator worden uitgesloten van deelname.
 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
 • De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen. Organisator zal hiervoor niet meer persoonsgegevens verzamelen en verstrekken dan voor dit doel noodzakelijk.
 • De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en gaat akkoord met het gebruik hiervan zoals hiervoor omschreven.
 • Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor organisator in het leven roepen.
 • Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
 • Een eventuele klacht kan worden gericht aan goudenvenusvanmilo@dela.org. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en binnen drie werkdagen contact opnemen over de klacht.